VEEKOGUDE KALLASTE KORRASTAMINE

Sulundaeinaga toestatud kallast on kergem hooldada. Siis ei kogune kaldale veega kaasa tulevat rämpsu. Sinna ei jää seisma ka vetikad, mis soojade ilmadega hakkavad ebameeldivalt lehkama. Kui kaldal hakkavad liikuma raskemad masinad (autod , kraanad….) , siis on vaja teha pealdisehitis, et jagada surve pinnasele. Kindlasti tuleb paigaldada maa-ankrud.

JÕGEDE KALLASTE KINDLUSTAMINE

Jõe kallaste ärauhtumise vastu tuleb paigaldada sulundsein. Jõe säng võib muutuda kevadise suurvee aegu. Ohtu satuvad nii hooned kui ka veega piirnevad maad ja teed. Üleujutuse vastu ehitatavate tammide veekindluse tagamiseks on tarvis paigaldada tammi keskele sulundsein.

TEEDE EHITUS JA VUNDAMENDI KAEVIKUD PEHMES PINNASES

Kui trass läbib ebastabiilse pinnasega kohti (vesiliiv, turbaalad jne), on probleeme juba pinnase väljakaevamisel. Kaevik tuleb teha palju laiem ja laugete nõlvadega. Kaeviku täitmisel vajub täide laiali pehmesse pinnasesse. Ka korralikult täidetud kaevikus tekkib ekspluatatsiooni käigus toimuva vibratsiooni tagajärjel täitte laialivalgumine. See aga tähendab sagedast trassi kapitaalremonti. Vundamendi kaeviku puhul on võimalus jätta sulundsein vundamendi välimiseks saalungiks. Tihendades elementide liitekohad, töötab see ka hüdroisolatsioonina,

PAADI SADAMAD JA KAID

Nende ehitamine ei ole raketiteadus. Kui natuke on ehitamisest aimu ja kuulatakse konsultandi soovitusi, siis on see töö kergesti tehtav. Väiksemamahuliste tööde teostamiseks oleks vaja kolme töölist. Sellisest materjalist on ehitatud ka suurte sadamate kaisid. Selleks on muidugi vaja korralikku projekti.

JÄRSKUDE KALLASTE TOESTAMINE

Järskude ja kõrgete kallaste ning nõlvade toestamine on probleemne. Pikkade vaiade rammimine on aeganõudev tegevus. Kõrged kalda on ohtlikud. Uudishimulikud võivad kergesti alla kukkuda. Seepärast on mõtekas ehitada astmeline kaitserinnak. Terassi laius tuleb teha vastavalt selle kasutamise eesmärgile. Sinna saab rajada jalgradu, hekke või lillepeendraid. Seda on ka silmale ilus vaadata.

SÕNNIKUHOIDLAD

Sõnnikuhoidla ehitamiseks sobib see materjal väga hästi. Rammitakse maase, kaevatakse seest tühjaks. Tugevdakse maaankrutega. Põhi valatakse betoonist. Ei ole vaja ehitada saalungeid. Betooni kulu on kordades väiksem. Töö võtab vähem aega.

PÜSIVAD TEETRUUPIDE PÄISED

Sellest materjalist saab kergesti valmistada püsivaid truubipäiseid. Ei kasva umbrohtu täis ja ei nõua hooldust.

LAUTRITE EHITAMINE

Olin peipsi ääres. Peremees pakkus paati järvele minekuks. Mul tekkis probleem, kuna kuu aega tagasi tehtud paadilauter oli juba kinni vajunud. Seda oleks vältinud sulundseinast tehtud kaldakindlustus.

VEEKOGU VEETASEME HOIDMINE

Kui kõrval oleva veekogu veetase on kõrgem ehitatavast teest või kraavist, on võimalik ehitada vahesein, mis ei lase veekogust vett ära voolata. Eestis on aktuaalne rabade taastamine. Sulundsein on sobilik moodus rabade kuivenduskraavide sulgemiseks

PRÜGILATE ROISKVEE KOGUMINE

Selleks otstarbeks on plastsulundseina kasutatud juba aastaid ja õigustatult. Kuna prügila roiskvesi sisaldab agresiivseid aineid ja need kahjustavad kiiresti metallist sulundseina.

KOMPOSTI HOIDLA

Et kompostihunnik ei rikuks ilusat aia vaadet, võib hoidla valmistada plastik sulundseinast. Selleks koostatakse sulundseina elementidest umbes ühe meetri kõrgune tünn mis tõmmatakse rihmaga või vitsaga ümbert kokku. Sammuti võib sulundseinaga valmistada iluaias astmelisi lillepeendraid

KERGLIIKLUSTEE PIIRE

Plastsulundseina element on heaks materjaliks kergliiklustee piirde ehitamiseks. Kaks vastamisi kokku ühendatud elementi moodustavad tugeva posti, mille külge on kerge kinnitada horisontaalpiirdeks samuti sulundseina element. Ei roosteta ega vaja värvimist. Sammuti sobib selline kahest elemendist kokku pandud tala raba matkateede toetustalaks. Puidust toetustalad mädanevad kiiresti kuna on kogu aeg märjas keskkonnas.